WARSZTAT TERAPEUTYCZNY

Najważniejsza w mojej pracy terapeutycznej jest dla mnie relacja terapeutyczna z rozmówcą. Jej nawiązywanie, budowanie oraz rozwijanie. Swój warsztat pracy poddaje superwizji. Rozwijam się, szkole, pracuję nad sobą.  Korzystam przede wszystkim z elementów:

  1. dialogu motywującego
  2. modelu IFS ( system wewnętrznej rodziny)
  3. podejścia poznawczo –behawioralnego
  4. coachingu                  
  5. nurt skoncentrowany na rozwiązaniach