POZNAWCZO-BEHAWIORALNA (CBT)

 

Jest to rodzaj terapii, w którym na początku drogi to terapeuta jest prowadzącym, ekspertem, nauczycielem w drodze do osiągnięcia zamierzonego celu w zakresie higieny zdrowia psychicznego. Z biegiem czasu ( kolejnych sesji) za pomocą odpowiednio dobranych technik to rozmówca z roli ucznia staje się nauczycielem dla siebie samego. CBT zakłada zmianę destrukcyjnych myśli, przekonań oraz zachowań, które nie służą rozmówcy.