KOMPETENCJE ZAWODOWE

OD SALOWEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO DO PSYCHOTERAPEUTY

 

Swoją pracę zawodową rozpocząłem od zastępczej służby wojskowej, którą odbywałem na oddziale psychiatrycznym w moim mieście rodzinnym w Żarach. Przez 1,5 roku pracy tam jako salowy dbałem o porządek, zapewniałem posiłki oraz pomagałem w czynnościach pielęgnacyjnych. Miałem tym samym okazję przyglądać się ludziom, którzy doświadczyli wiele trudności w swoim życiu z zakresu zdrowia psychicznego. Była to dla mnie bardzo ważna lekcja.

Podczas służby na oddziale podjąłem naukę w charakterze opiekuna środowiskowego.

Po zakończonej służbie na oddziale psychiatrycznym podjąłem dalszą edukację na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym. Jednocześnie pracowałem wówczas jako opiekun osób z niepełnosprawnością intelektualną a także osób chorych, niesamodzielnych. Będąc na studiach drugiego stopnia zdobywałem doświadczenie zawodowe w ramach praktyk w takich miejscach jak: mops, zespół kuratorskiej służby sądowej, gimnazjum.

Kolejnym etapem mojej edukacji było studium terapii uzależnień w Zielonej Górze. W trakcie jego trwania podjąłem współpracę z poradniami uzależnień.

Po zdobyciu certyfikatu specjalisty terapii uzależnień wydanym przez KBdsPN rozwijałem się nadal zawodowo, uczestnicząc w kursach, szkoleniach związanych z terapią. Ukończyłem między innymi :

  1. Szkołę Terapii Motywującej uzyskując certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM
  2. Warsztaty Internal Family Systems
  3. Akademię Coachingu uzyskując certyfikat coacha VCC Fundacja VCC
  4. Kurs z zastosowania różnych podejść psychoterapeutycznych w terapii uzależnień,
  5. Szkolenie dla realizatorów programu terapii dla użytkowników konopi „CANDIS”, rekomendowane przez KBPN
  6. Szkolenie z zakresu Programu Ograniczonego Picia (POP), rekomendowane przez PARPA

Podczas swojej pracy zawodowej ważna w moim życiu była psychoterapia własna oraz bliskie relacje , które dla mnie są wciąż treningiem interpersonalnym:)

Obecnie jestem w trakcie zdobywania kwalifikacji psychologicznych. Kolejnym krokiem będzie Szkoła Psychoterapii Humanistycznej.

Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji grupowej. Przestrzegam kodeksu etyki terapeuty uzależnień, terapeuty motywującego jak i coacha.