IFS (System wewnętrznej rodziny)

  • Podejście to zakłada, że w każdym z nas jest co najmniej kilka rodzajów naszej osobowości (tzw. subosobowości). Nie jesteśmy jednolici. Praca terapeutyczna polega najpierw na rozpoznaniu naszych części osobowości ( np. krytyk wewnętrzny, perfekcjonista czy wewnętrzne dziecko), nawiązaniu z nimi relacji opartej na pełnej akceptacji oraz na porozumieniu się wszystkich tych części między sobą. Mają one często między sobą nierozwiązane  konflikty wewnętrzne.