DIALOG MOTYWUJĄCY

Styl prowadzenia rozmowy pozwalający odkryć wewnętrzną motywację do zmiany. Zakładający, że to rozmówca jest ekspertem od swojego życia. Rozmowa ta pozwala to odkryć i uwierzyć. Wiarę w poczucie sprawczości człowieka, jego zasoby, umiejętności. Rodzaj rozmowy prowadzonej zgodnie z duchem DM porównywalny jest do tańca. Osoba prowadząca rozmowę prowadzi rozmówcę w tym tańcu. Kolejny krok w tańcu dostosowuje do tempa rozmówcy. Styl ten niczego nie narzuca, nie konfrontuje. Pozwala usłyszeć siebie samego, wydobywając z tego najcenniejsze informacje o nas samych. Skupia się na rozwijaniu stanów ambiwalencji, które towarzyszą nam przy podejmowaniu trudnych dla nas decyzji.